16 marca 2018

„Młodzieżowa Rada 2018” – konkurs Ministra Edukacji Narodowej

Zachęcamy do udziału w konkursie „Młodzieżowa Rada 2018” organizowanym przez MEN z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Projekt skierowany jest do działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz młodzieżowych rad dzielnic.

Zapraszamy młodzieżowe rady do pokazania swojej aktywności. Chcemy poznać i wyróżnić najaktywniejsze młodzieżowe rady w Polsce.

Głównymi założeniami konkursu są m.in.:

  • promocja idei samorządności wśród młodzieży,
  • popularyzacja i upowszechnianie świadomości obywatelskiej,
  • promowanie aktywności społecznej i lokalnej,
  • aktywizacja młodzieżowych rad.

Co musi zrobić młodzieżowa rada, aby zgłosić się do udziału w konkursie?

  • zapoznać się z regulaminem konkursu,
  • przygotować film (180 sekund) lub prezentację (18 slajdów),
  • wypełnić informację o aktywności rady,
  • wysłać zgłoszenie wraz z załącznikami do 3 kwietnia 2018 r., do godz. 10:00 na adres: rada2018@men.gov.pl.

Przy ocenie zgłoszeń weźmiemy pod uwagę m.in. podejmowanie działań na rzecz młodzieży, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w środowisku lokalnym, a także ciekawy sposób ujęcia tematu w filmie lub prezentacji multimedialnej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 17 kwietnia 2018 r., o czym poinformujemy na stronie internetowej MEN.

Szczegółowe informacje: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/mlodziezowa-rada-2018-konkurs-ministra-edukacji-narodowej.html