16 marca 2018

Szkolenie pocztów sztandarowych

W dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach rozpocznie się szkolenie pocztów sztandarowych dla wszystkich poziomów szkół świętokrzyskich. Szkolenie poprowadzi Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii.

Wyposażenie pocztów:

  • sztandar,
  • szarfy,
  • strój dowolny.

Zgłoszenia szkół na szkolenie (ze wskazaniem imion i nazwisk uczniów) należy przesyłać do dnia 4 kwietnia na adres: zso29kielce@onet.eu lub faxem: 41 36 76 958.

W szkoleniu mogą brać udział dwa składy pocztów – zasadniczy i rezerwowy