14 marca 2018

Zgłoszenia do przeglądu teatralnego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach zapraszają do udziału w przeglądzie teatralnym pod hasłem „Tu Wszędzie jest moja Ojczyzna”.

Przegląd ma charakter warsztatowy a jego celem jest budowanie świadomości narodowej, pogłębianie uczuć patriotycznych, integracja uczestników, wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności teatralnych i podnoszenie poziomu kultury teatralnej. Mogą brać w nim udział grupy teatralne, kabarety, monodramy oraz inne formy teatralne.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20.03.2018 r. pod adresem kombinerka89@gmail.com lub osobiście w MDK przy ul. Koziej 10a. Więcej informacji pod nr. tel. 733 891 206 lub 692 866 163.