14 marca 2018

Wyniki etapu wojewódzkiego IX konkursu „Papież Słowianin”

Lp. imię nazwisko kod ucznia szkoła punktacja
1 Martyna Baran K 01 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 15
2 Julia Błajszczak K 02 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 31
3 Magdalena Koral K 03 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 29
4 Aleksandra Szarlińska K 04 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 20
5 Natalia Wojtaś K 05 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 22
6 Gabriela Żulichowska K 06 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 20
7 Julia Motyka K 07 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 13
8 Justyna Widak K 08 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 17
9 Weronika Słotwińska K 09 Szkoła Podstawowa w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi 19
10 Klaudia Kuliś K 10 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 23
11 Julia Noga K 11 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 16
12 Karolina Prusicka K 12 Szkoła Podstawowa w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi 23
13 Julia Domagała K 13 Szkoła Podstawowa w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi 20
14 Paulina Kisiel K 14 Szkoła Podstawowa w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi 10
15 Oliwia Wendel K 15 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 12
16 Jagoda Blicharska K 16 Szkoła Podstawowa w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi 19
17 Oliwia Gawior K 17 Szkoła Podstawowa w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi 20
18 Arkadiusz Kałka K 18 Szkoła Podstawowa w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi 11