14 marca 2018

VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Kielce 2018

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz Stowarzyszenie
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło nr 32 w Kielcach zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Kielce 2018.

Konkurs ma na celu propagowanie i popularyzowanie pieśni i piosenek żołnierskich i patriotycznych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także upowszechnianie i wspieranie procesu dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 18 kwietnia 2018.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2018-03-14, rozmiar: 430 KB