14 marca 2018

II ogólnopolski konkurs literacki „Popisz się talentem”

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę. Uczestnicy konkursu nie tylko mają okazję do wykazania się talentem językowym i kreatywnością, ale także zyskując szansę na debiut literacki w prawdziwej książce. Teksty trzydziestu laureatów zostaną opublikowane w formie samodzielnego, profesjonalnie zredagowanego i zilustrowanego wydawnictwa.

Konkurs jest inicjatywą niekomercyjną. Udział w nim jest dla wszystkich uczniów darmowy, a przychód ze sprzedaży książki pokonkursowej z utworami laureatów przeznaczony zostanie na cele charytatywne. Nadesłane teksty oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1–3 oraz 4–7).

Szczegółowe informacje (dostępne od 4 kwietnia 2018): http://​www​.nowaera​.pl/​p​o​p​i​s​z​s​i​e​t​a​l​e​n​tem