13 marca 2018

Konkurs plastyczny „Smoleńsk 2010.04.10 10:41”

Międzynarodowa Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki IFCAS zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą: „Smoleńsk 2010.04.10 10:41”.

Konkurs ma zasięg międzynarodowy i skierowany jest do dzieci i młodzieży. Celem konkursu jest:

  • upamiętnienie ofiar tragicznej katastrofy lotniczej,
  • upowszechnianie wiedzy o katastrofie i jej ofiarach,
  • niedopuszczenie do zapomnienia największej tragedii lotniczej.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice (rysunek ołówkiem, kredkami, farbami, flamastrami, wyklejanka, itp.) o tematyce zgodnej z tytułem konkursu. Prace konkursowe można nadsyłać indywidualnie lub grupowo (szkoła, placówka opiekuńczo-wychowawcza, świetlica, biblioteka itp.).

Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator stwarza możliwość zaprezentowania nadesłanych prac na wystawach i pokazach pokonkursowych.

Link do strony internetowej z konkursem: http://www.ifcasfoundation.org/csmoljrpl1.html
Link do strony internetowej z regulaminem: http://www.ifcasfoundation.org/img/smoljrreg.pdf

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 530 380 680 lub adresem email smolensk@ifcasfoundation.org