9 marca 2018

Komunikat w sprawie terminu publikacji wyników II Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Wyniki II Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego zostaną opublikowane w dniu 12.03.2018 (poniedziałek).

Z uwagi na wystąpienie czynników nieprzewidzianych rozwiązaniami zawartymi w Regulaminie Ogólnym lub odpowiednim regulaminem przedmiotowym Wojewódzka Komisja Konkursowa postanowiła zmienić termin opublikowania wyników II Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki (zgodnie z rozdziałem V, § 5 Regulaminu Ogólnego konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/2018).