9 marca 2018

„Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2017-2019 – składanie wniosków na 2018 rok

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Zgodnie z § 8 pkt 1 ust.2 oraz § 9 pkt 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401):

  • dyrektorzy szkół składają wnioski do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do dnia 15 kwietnia br.
  • organy prowadzące szkoły występują z wnioskami o udzielenie wsparcia finansowego do Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516  Kielce  w terminie do dnia 30 kwietnia br. (decyduje data wpływu).

Jednocześnie Kuratorium uprzejmie prosi o przekazywanie elektronicznych wersji zestawienia szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w formacie Excel na adres email: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl

Do pobrania :

Załączniki

Informacja o realizacji programu
Data: 2018-03-09, typ pliku: PDF, rozmiar: 105 KB
Zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie
Data: 2018-03-09, typ pliku: XLS, rozmiar: 31 KB