9 marca 2018

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach – oferta na miesiąc marzec 2018

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach, Warszawska 5

tel. 696 826 381, przystanek.kielce@ipn.gov.pl

 MARZEC 2018

WYDARZENIA OTWARTE

 WYSTAWY

 Marzec 1968

Ekspozycja przybliża genezę Marca 1968 r., którą można podzielić na cztery części: świat w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, Polska w okresie rządów Władysława Gomułki, środowisko młodzieży działającej na Uniwersytecie Warszawskim oraz (w ogromnym skrócie) dzieje Żydów w Polsce w XX w. Trzon wystawy przedstawia przebieg wydarzeń w różnych miastach Polski – począwszy od spektaklu „Dziady”, poprzez zebranie nadzwyczajne Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, wiece studenckie, manifestacje uliczne, masówki w zakładach pracy, po kampanię antysemicką i emigrację pomarcową. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Warszawie.

 „Zła się nie ulęknę…” Polacy pomagający Żydom na Kielecczyźnie w latach II wojny światowej

Wystawa przedstawia historię Zagłady Żydów na Ziemi Świętokrzyskiej oraz zaangażowanie Polaków w ich ratowanie. Ekspozycja ukazuje zdjęcia, dokumenty, relacje Polaków ratujących Żydów, a także sylwetki żołnierzy z oddziałów partyzanckich (Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych) którzy nie tylko ratowali Żydów, ale również wspomagali ludność, która taką pomoc niosła. Przedstawione zostały także działania podjęte przez polskie duchowieństwo, które m.in. dawało schronienie dzieciom żydowskim w ochronkach, sierocińcach, pomagało zamkniętym w gettach poprzez działające kuchnie Caritasu. Część wystawy poświęcona została konkretnym przykładom niesienia pomocy Żydom przez społeczeństwo Kielecczyzny. Ta heroiczna postawa często kończyła się tragicznie, wielokrotnie odwaga mieszkańców wsi, miasteczek i miast regionu prowadziła do eksterminacji zarówno tych, którzy ratowali jak i tych, którym tę pomoc niesiono. Ekspozycja zawiera także sylwetki Polaków, którym przyznano po wojnie tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Wystawa opracowana przez Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Wystawy prezentowane będą w marcu w godzinach otwarcia Przystanku Historia.

 NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

6.03., godz. 17.00: wykład dr. Marka Jedynaka „Losy Wyklętych – żołnierze AK w konspiracji niepodległościowej” poświęcony powojennym wyborom kadry dowódczej II Dywizji Piechoty Legionów AK.

13.03., godz. 13.00: projekcja spektaklu „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni” oraz prezentacja monety NBP upamiętniającej Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

 SEANS HISTORYCZNY

21.03., godz. 17.00: projekcja filmu dokumentalnego „Z filmoteki bezpieki. Marzec 1968” dotyczyć będzie polityki Władysława Gomułki w okresie tzw. małej stabilizacji i protestów społecznych, które wywołała.

 HISTORIA DLA KAŻDEGO

28.03., godz. 17.00: wykład dr. Wojciecha Ostrowskiego „Za Chiny Ludowe…” poświęcony będzie roli, jaką odegrała ChRL w okresie przemian politycznych w PRL w Październiku 1956 r.

 OFERTA DLA SZKÓŁ

 NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszamy szkoły na projekcję filmu „Zapora” w dniach: 6.03. (godz. 10.00), 7.03. (godz. 12.00), 8.03. (godz. 10.00 oraz 12.00), 9.03. (godz. 10.00). Rezerwacja: tel. 696 826 381, przystanek.kielce@ipn.gov.pl.

 KONKURS RECYTATORESKI

14.03., godz. 10.00: wojewódzki półfinał IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.

 SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

27.03., godz. 14.00: szkolenie „Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877” dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych w cyklu „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”.

 

 

Załączniki

plakat Przystanek Historia IPN_marzec 2018
Data: 2018-03-09, typ pliku: JPG, rozmiar: 2 MB
Przystanek Historia IPN_marzec 2018 1
Data: 2018-03-09, typ pliku: JPG, rozmiar: 2 MB
Przystanek Historia IPN_marzec 2018 2
Data: 2018-03-09, typ pliku: JPG, rozmiar: 2 MB