9 marca 2018

Konkurs „Dziękuję Ci za Niepodległą. List do…”

W imieniu Posła Andrzeja Kryja – głównego pomysłodawcy i organizatora konkursu, zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Dziękuję Ci za Niepodległą. List do…”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat walki Polaków o odzyskanie przez nasz kraj niepodległości, pobudzenie kreatywności i osobistych refleksji na temat osób, którym zawdzięczamy to, że Polska w roku 1918 odzyskała Niepodległość lub które brały udział w walce o jej utrzymanie, budowały II Rzeczpospolitą, a także zachęcenie młodzieży do rozwijania i prezentowania swoich literackich umiejętności.

W konkursie, który trwa od 22 stycznia do 31 marca 2018 roku, mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ich zadaniem jest napisanie listu, skierowanego do osoby uczestniczącej w walce o niepodległość Polski. Powinny w nim zostać zawarte osobiste refleksje i uczucia związane z tym, iż dzięki postawie takiej osoby i jej zaangażowaniu w działalność niepodległościową Polska odzyskała i obroniła niepodległość. Adresat listu może należeć do rodziny uczestnika konkursu lub być postacią historyczną. Do udziału w konkursie będą dopuszczone również listy skierowane do osób zaangażowanych w budowę II Rzeczpospolitej oraz w walkę o odzyskanie niepodległości w latach 1939–1989, pod warunkiem, że należą do rodziny autora listu.

Listy należy przesyłać na adres: Poseł Andrzej Kryj, Aleja Jana Pawła II 65 E, 27–400 Ostrowiec.

Szczegółowe informacje: http://​www​.andrzejkryj​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​k​o​n​k​urs