7 marca 2018

XIX Ogólnopolski konkurs „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…” pod hasłem „Tajemnice karbońskich lasów”

Konkurs geologiczno-środowiskowy, organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy, „Nasza Ziemia — środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…” w 2018 r. odbywa się pod hasłem „Tajemnice karbońskich lasów”. Konkurs ten obejmuje obszarem całą Polskę.

Prace prosimy przesyłać na adres Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach do dnia 6 kwietnia 2018:

Oddział Świętokrzyski im. Jana Czarnockiego
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Zgoda 21
25–953 Kielce
z dopiskiem „KONKURS”

Półfinały konkursu odbędą się dnia 23 maja 2018 r. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PIG‐​PIB.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych http://​kielce​.pgi​.gov​.pl (zakładka „konkurs geologiczny”): http://​konkurs​.pgi​.gov​.pl.