7 marca 2018

Projekt „CEMS Chance”

Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej organizuje kolejną edycję projektu „CEMS Chance”. Inicjatywa jest skierowana do uczniów klas III gimnazjów oraz I szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z małych miejscowości, domów dziecka, rodzin zastępczych. Uczestnicy programu podczas 4 dni spędzonych w Warszawie będą uczyć się odkrywać własne talenty i uzdolnienia, uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, odwiedzać muzea i galerie.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a jedyny koszt, który ponoszą uczniowie, wiąże się z dojazdem do Warszawy.

Poprzednie edycje przedsięwzięcia w 2016 i 2017 roku były obejmowane honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu CEMS Chance można znaleźć na stronie http://cemschance.pl/.