7 marca 2018

Konkurs na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2018”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłasza 1 marca 2018 r. trzecią edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”.

Zapraszamy wszystkie szkoły zawodowe do zgłaszania wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia i pracy szkoły. Regulamin konkursu i elektroniczny formularz konkursowy znajdują się są na stronie www.najlepszazawodowa.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2018 r., godz. 23:59 – liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia do Organizatora konkursu.

Zgłaszaną praktykę należy opisać w elektronicznym Formularzu Konkursowym zamieszczonym na stronie www.najlepszazawodowa.pl. Po wypełnieniu zgłoszenie jest przesyłane ze strony internetowej bezpośrednio do Organizatora Konkursu. Na podany w formularzu przez zgłaszającego adres e-mail przychodzi potwierdzenie zgłoszenia w formie kopii wypełnionego formularza.

Lista finalistów konkursu zostanie umieszczona na stronie Organizatora www.najlepszazawodowa.pl do 25 maja 2018 r. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 8 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej konkursu, pod adresem e-mail: konkurs@najlepszazawodowa.pl lub numerem telefonu: 224509865.