6 marca 2018

Korekta terminu wglądu do prac po części pisemnej – język polski szkoła podstawowa.

Uwaga!
 Korekta terminu wglądu do prac po części pisemnej – język polski szkoła podstawowa.

Wgląd do prac po części pisemnej I Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych:

Data:

07.03.2018 (środa) godziny: 13:00- 15:00

08.03.2018 (czwartek) godziny: 13:00- 15:00

Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marsz. Piłsudskiego 42, Kielce sala 28