5 marca 2018

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Akademia wspomagania”

MDDP Akademia Biznesu zaprasza do wzięcia udziału w Projekcie „Akademia wspomagania”, realizowanym w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest adresowane do:

  • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
  • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pracowników bibliotek pedagogicznych,
  • doradców metodycznych,
  • trenerów współpracujących z tymi instytucjami.

Celem Projektu jest zaktualizowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach Projektu uczestnicy skorzystają z:

  • 70 godzin szkoleń stacjonarnych,
  • 20 godzin szkoleń e-learningowych,
  • sieci wsparcia (min. indywidualne i grupowe konsultacje z ekspertami).

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne. Organizator zapewnia nocleg i catering w trakcie zjazdów szkoleniowych.

Szczegółowe informacje: http://akademiawspomagania.pl/