5 marca 2018

Możliwość indywidualnej rejestracji na VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie‐​Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, organizują VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w Lublinie w dniach 20–23 września 2018. Organizatorzy chcą, by wzięli w nim udział najzdolniejsi, zainteresowani matematyką uczniowie liceów i techników z całej Polski. Podczas Kongresu będą oni mieli okazję zetknąć się z wybitnymi matematykami, usłyszeć specjalnie dla nich przygotowane znakomite wykłady, a niektórzy z nich wygłoszą własne referaty.

Dotychczasowe Kongresy (Warszawa 2004, Poznań 2008, Kraków 2010, Gdańsk 2012, Zielona Góra 2014 i Warszawa 2016) odniosły sukces. W tym roku wydarzeniom części głównej Kongresu dodatkowo towarzyszyć będą sesje poświęcone popularyzacji matematyki, w których udział wezmą zarówno uczestnicy Kongresu, jak i uczniowie szkół z całej Polski. Szczegółowe informacje na ten temat będzie można znaleźć na stronie Kongresu.

W Kongresie weźmie udział około 250 uczniów reprezentujących wszystkie województwa. Większość z nich zostanie wytypowana przez wojewódzkie kuratoria oświaty. Organizatorzy umożliwiają również każdemu uczniowi pasjonującemu się matematyką zgłoszenie chęci uczestnictwa w Kongresiedo dnia 30 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji: http://​7kmmp​.umcs​.lublin​.pl/​z​g​l​o​s​z​e​n​i​a​-​i​n​d​y​w​i​d​u​a​lne