5 marca 2018

XVII Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży Żary 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat do udziału w XVII Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży Żary 2018.

Konkurs odbywa się od 1986 roku, a od 1996 roku jest wydarzeniem międzynarodowym. Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży, co dwa lata daje możliwość skonfrontowania dokonań dzieci i młodzieży z różnych krajów, ale i z różnych kręgów kulturowych, w różnych grupach wiekowych o bardzo zróżnicowanych poziomach dojrzałości artystycznej, a także w wielu technikach graficznych. Wszystkich uczestników łączy jednak idea wykonania artystycznego znaku własności książki.

Warto zaznaczyć, że w roku konkursowym 2018, z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, organizatorzy wprowadzili dodatkową kategorię upamiętniająca to wydarzenie – ekslibris wydarzenia Niepodległość.

Szczegółowe informacje: http://​www​.mbp​.zary​.pl/​P​L​/​s​t​r​o​n​a​_​g​l​o​w​n​a​/​0​/​7​4​4​/​X​V​I​I​_​B​I​E​N​N​A​L​E​_​E​K​S​L​I​B​R​I​S​U​_​-​_​k​o​n​k​u​r​s​_​d​l​a​_​d​z​i​e​c​i​_​i​_​m​l​o​d​z​i​e​zy/