27 marca 2018

!!!!! DYREKTORZY PLACÓWEK!!!!! UPŁYWAJĄCY TERMIN WYPEŁNIENIA ARKUSZY – Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-​pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek
z terenu województwa świętokrzyskiego,

Zwracam się ponownie do Państwa z prośba o odpowiedzialne podejście do przekazania informacji zwrotnej dotyczącej organizacji pomocy psychologiczno-​pedagogicznej w Państwa placówkach (kontrola planowa MEN dotycząca monitorowania).

Przypominam, że dyrektorzy szkół/​placówek wypełniają odpowiednio następujące arkusze:

ARKUSZ 85 – wszystkie szkoły/​placówki (bez szkół/​placówek specjalnych, punktów przedszkolnych),

ARKUSZ 86 – szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne,

ARKUSZ 87 – szkoły/​placówki, które posiadają strzelnice (wszystkie szkoły przewidziane monitorowaniem wypełniły już arkusze).

Dodatkowo proszę dyrektorów szkół/​placówek o dokonanie weryfikacji (do 30.03.2018 r.) obejmującej:

  1. Sprawdzenie czy jego placówka wypełniła odpowiedni arkusz i jest oznaczona na wykazie KO kolorem „żółtym”. W przypadku braku zaznaczenia placówki kolorem „żółtym”, mimo wypełnienia arkusza, proszę o przesłanie na adres email: jacek.​staromlynski@​kuratorium.​kielce.​pl informacji zawierającej: nazwę szkoły/​placówki, nr ankiety wygenerowany przez platformę SEO (6‑cyfrowy, pierwsza strona zakończonego arkusza, część „Informacje”. Ułatwi to jej odszukanie i zweryfikowanie) oraz nr pozycji na której znajduje się szkoła/​placówka (wykaz KO),
  2. Sprawdzenie czy jego placówka w ogóle wypełniła arkusz monitorowania (dotyczy to też szkół, które figurują w SIO i mimo braku naboru nie zostały zlikwidowane. Szkoły te wypełniają arkusz wpisując jako dane liczbowe „0”). Po wypełnieniu arkusza dyrektorzy informują o tym tak jak w pkt. 1,
  3. Sprawdzenie na wykazie KO gimnazjów, które zostały włączone w strukturę szkoły podstawowej (klasy II i III wygaszanych gimnazjów) i przekazanie informacji o które gimnazja chodzi podając nr z wykazu KO i w strukturze jakiej szkoły podstawowej się znajduje.

Dyrektorzy szkół/​placówek oczekujących na dopisanie szkoły/​placówki do swojego konta lub na login i hasło proszeni są o nadesłanie informacji o wypełnieniu arkusza/​arkuszy, jak najszybciej po dokonaniu tego faktu.

W załącznikach (link do komunikatu z wykazem szkół/​placówek) znajdują się wykazy szkół/​placówek podlegających monitorowaniu (szkoły, które wypełniły arkusze zaznaczone są kolorem żółtym).

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik