2 marca 2018

Wyniki udzielenia wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – edycja 2017/2018

W ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych z dnia 6 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1667) przedstawiamy następujące informacje: wykaz wniosków organów prowadzących , którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na ww. cel.

Załączniki