2 marca 2018

Terminy wglądów do prac III etapu XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego – część pisemna

Data:

  • 2 marca 2018 r. godz.14.00-16.00
  • 5 marca 2018 r. godz.15.30-17.00

Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marsz. Piłsudskiego 42, Kielce

Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu: Aneta Bródka, nauczyciel konsultant ŚCDN.