28 lutego 2018

II edycja akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza nauczycieli szkół podstawowych do udziału w II edycji akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”.

Celem projektu jest uświadomienie dzieciom, że niezależnie od wieku, każdy pacjent, nawet mały, ma swoje prawa. Również ważnym celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy uczniów starszych klas szkoły podstawowej na temat edukacji zdrowotnej.

Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie lekcji o tematyce zdrowotnej w oparciu o przygotowane scenariusze, których treść jest zgodna z podstawa programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

W ramach akcji na stronie internetowej akademia.nfz.gov.pl udostępnione zostały materiały edukacyjne dla nauczycieli, którzy zechcą uczestniczyć w akcji oraz plakat promujący akcję.