27 lutego 2018

Projekt „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół, placówek w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że zgodnie z realizacją polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował projekt pn. „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”.

W myśl założeń projektu w szkołach i placówkach na terenie województwa świętokrzyskiego utworzone zostały punkty konsultacyjne, których celem jest pomoc nauczycielom, rodzicom
w organizowaniu kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat powyższych działań znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty
w Kielcach w zakładce Szkoły i organy prowadzące pod hasłem ,,Edukacja włączająca”: https://kuratorium.kielce.pl/pl/szkoly-i-organy-prowadzace/edukacja-wlaczajaca/.

Zachęcam Państwa do korzystania z oferty punktów konsultacyjnych, gdyż kadra w nich zatrudniona   może wspomóc Państwa w rozwiązywaniu problemów związanych z organizacją kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W Kuratorium Oświaty powołano Zespół wizytatorów do koordynowania ww. działań:

 • ds. przedszkoli, szkół i placówek specjalnych:
  • starszy wizytator Barbara Maciejewska,
 • ds. edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych:
  • starszy wizytator Teresa Kmiecik,
  • starszy wizytator Bożena Kropisz,
  • wizytator Piotr Gajek,
  • wizytator Urszula Bielejec-Omietańska,
  • starszy wizytator Małgorzata Skrzypczak.

W związku z powyższym proszę Państwa Dyrektorów o upowszechnienie informacji o punktach konsultacyjnych wśród uczniów, nauczycieli, rodziców.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik