28 lutego 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice
szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

Świętokrzyski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim oraz Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym organizuje konferencję poświęconą higienicznym warunkom nauczania dzieci i młodzieży. Konferencja pt. „Edukacja dla zdrowia” organizowana jest w ramach podpisanej deklaracji współpracy Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.

Konferencja odbędzie się 12 marca 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim (sala 12 „Okrąglak”) w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3. 

Podczas konferencji zostaną przedstawione informacje na temat programów edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym.

Współczesna szkoła nie może się rozwijać bez świadomego i aktywnego udziału rodziców, szczególnie w kwestiach dotyczących zdrowia, profilaktyki, bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania. W związku z powyższym zapraszam na konferencję dyrektora szkoły/placówki wraz z przedstawicielem rodziców.

Aktualizacja z 5 marca 2018: Limit miejsc został już osiągnięty.

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach za organizację konferencji odpowiedzialne są:

  • Bożena Kropisz — telefon 41 342 16 24, e-mail: bozena.kropisz@kuratorium.kielce.pl
  • Małgorzata Połeć — telefon: 41 342 18 20, e-mail: malgorzata.polec@kuratorium.kielce.pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik