27 lutego 2018

Kolejna edycja programu edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel”

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
w województwie świętokrzyskim

 Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2017/2018 Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach realizuje kolejną edycję programu edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel”.

Program skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem jest:

  • edukacja w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce;
  • rozwój świadomości prawnej, zapoznanie młodzieży z  podstawowymi zagadnieniami prawnymi jako przygotowanie do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie;
  • edukacja prawna jako skuteczne działanie profilaktyczne (wyrabianie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, ukierunkowywanie wyborów młodych ludzi, by były one zgodne z prawem, odwoływanie się do własnych poglądów oraz wartości);
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;
  • zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu.

Obecnie program realizowany jest w 6 szkołach ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego i polega na cyklicznych spotkaniach studentów i wykładowców Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach z uczniami wskazanej przez Dyrektora klasy w ramach godzin lekcyjnych z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” lub w ramach zajęć z wychowawcą.

 Wykaz szkół biorących udział w program edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel” w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp. Nazwa szkoły Klasa Tematyka zajęć
1 Zespół Szkół nr 1
w Opatowie

 

Klasa II  LO ·      Przestępstwa komputerowe.

·      Fotografia, a prawa osób fotografowanych.

·      UTWÓR – a co to takiego?

·      Uzależnienia behawioralne. Kiedy kończy się przyjemność, a zaczyna uzależnienie.

·      Aspekty prawne hazardu.

2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Busku – Zdroju
klasa II A LO ·      Przemoc psychiczna i fizyczna.

·      Cyberprzemoc, czyli agresja w Internecie.

·      Zajęcia z zakresu stalkingu oraz mobbingu.

3 Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. W. Sikorskiego
we Włoszczowie

 

klasa
I A
·      Przestępstwa internetowe.

·      Przemoc psychiczna i fizyczna.

·      Fotografia, a prawa osób fotografowanych.

·      Cyberprzemoc, czyli agresja w Internecie.

·      Uzależnienia behawioralne, kiedy kończy się przyjemność a zaczyna uzależnienie.

4 Liceum Ogólnokształcące
im. Hugona Kołłątaja
w Pińczowie
klasa I C ·      Przestępstwa internetowe.

·      Problematyka prawna dopalaczy.

·      Fotografia, a prawa osób fotografowanych.

·      Cyberprzemoc, czyli agresja w Internecie.

·      Aspekty prawne hazardu.

5 Liceum Ogólnokształcącego
Nr III im. Wł. Broniewskiego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
klasa I A ·      Przemoc psychiczna i fizyczna.

·      Fotografia, a prawa osób fotografowanych.

·      Cyberprzemoc, czyli agresja w Internecie.

·      Uzależnienia behawioralne. Kiedy kończy się przyjemność, a zaczyna uzależnienie.

6 Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Kazimierzy Wielkiej
klasa II C ·      Cyberprzemoc, czyli agresja w Internecie.

·      Przemoc fizyczna i psychiczna.

 

Niewątpliwie wspólne działania są szansą na podniesienie świadomości prawnej młodego pokolenia, bowiem zgodnie z paremią prawniczą wyrażającą jedną z podstawowych zasad prawa, wywodzącą się z przekazu wybitnego prawnika Juliusza Paulusa „Ignorantia iuris nocet” – nieznajomość prawa szkodzi.

Jednocześnie pragnę zachęcić pozostałe szkoły do zgłaszania woli udziału w ww. programie w kolejnym roku szkolnym.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik