26 lutego 2018

Konkurs na esej dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Rola adwokatów w życiu społecznym”

Z okazji stulecia samorządu adwokackiego w Polsce Naczelna Rada Adwokacka ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na pracę pisemną, w formie eseju, pt. „Rola adwokatów w życiu społecznym”.

Opracowanie może dotyczyć analizy pracy adwokata i jej wpływu na życie społeczne, wydarzenia historycznego z udziałem adwokatów, które miało wpływ na losy Polski lub też przybliżenie sylwetki adwokata – społecznika, działającego lokalnie w miejscu zamieszkania ucznia.

Prace pisemne o objętości nie przekraczającej 3 stron formatu A4, napisane czcionką New Times Roman rozmiar 11, odstępy między wierszami 1,5, prosimy przesyłać na adres: Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro.prasowe@nra.pl

Termin nadsyłania prac upływa 10 maja 2018 roku.

Szczegółowe informacje: http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/konkurs-na-esej-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych/