26 lutego 2018

VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

Wzorem lat ubiegłych, Polski Komitet Normalizacyjny, we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 16 marca 2018 roku organizuje VII Ogólnopolską Konferencję „Normalizacja w Szkole”. W tym roku tematem przewodnim są: „Normy w ochronie środowiska.

Celem konferencji jest ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, pracowników organów prowadzących placówki i organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Podczas Konferencji, odbędzie się także podsumowanie szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych „Normalizacja i ja”. Zadaniem nauczycieli było opracowanie scenariusza lekcji. Uczniowie mogli nadsyłać prace w trzech kategoriach: esej, film, komiks. Wśród laureatów konkursu są uczniowie z województwa świętokrzyskiego.

Zarówno konferencja, jak i konkurs objęte są patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej informacji znajduje się na portalu edukacyjnym PKN „Wiedza”: https://goo.gl/BoMNhb