21 lutego 2018

Projekt „Akademia Młodego Europejczyka 2”

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) rozpoczyna realizację kolejnego działania w ramach projektu „Akademia Młodego Europejczyka 2”, tj. cyklu 16 wykładów z zakresu problematyki europejskiej, adresowanych do uczniów i nauczycieli ze szkół średnich z miejscowości oddalonych od dużych ośrodków akademickich.

Proponowana tematyka wykładów (czas każdego wykładu – 45 min):

  1. O solidarności i pokoju jako fundamencie współpracy państw, czyli jak powstała Unia
    Europejska.
  2. Kto, co, jak? O aktorach integracji europejskiej.
  3. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej.
  4. Młodzi przedsiębiorczy w UE.
  5. Jeśli nie euro to co?
  6. Działając wspólnie – Unia Europejska jako aktor globalny.
  7. Migracja a integracja (imigrantów) w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiązania.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://www.pecsa.edu.pl/projektyakademia-mlodego-europejczyka2/rejestracja

Akademia Młodego Europejczyka 2 to projekt Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) z obszaru edukacji nieformalnej, który wypełnia lukę w zakresie równego dostępu uczniów z małych miast i wsi do wiedzy na temat procesów integracji europejskiej i przyczyni się do zapewnienia równego startu w dorosłe życie młodym ludziom. Otwarta formuła projektu, innowacyjne metody dydaktyczne oraz aktualne
treści umożliwią skuteczne dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Grupą docelową działań edukacyjnych jest młodzież oraz nauczyciele szkół średnich z miejscowości oddalonych od dużych ośrodków akademickich.