15 lutego 2018

Lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego IX Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Papież Słowianin”

Wojewódzka Komisja Konkursu Papież Słowianin zakwalifikowała do II etapu Konkursu 18 uczniów.

Przypominamy, iż etap wojewódzki zgodnie z Regulaminem Konkursu zaplanowano na  dzień 06 marca 2018 (wtorek), godzina 12:00 w Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 22.

Na etapie wojewódzkim uczeń rozwiązuje test obejmujący wiedzę zaproponowaną w literaturze, o której mówi §7 Regulaminu Konkursu.  Czas pisania testu wynosi 100 minut.

Lista osób zakwalifikowanych do wojewódzkiego etapu konkursu „Papież Słowianin”

Lp. imię nazwisko szkoła
1 Martyna Baran Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej
2 Julia Błajszczak Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej
3 Magdalena Koral Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej
4 Aleksandra Szarlińska Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej
5 Natalia Wojtaś Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej
6 Gabriela Żulichowska Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej
7 Julia Motyka Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej
8 Justyna Widak Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej
9 Weronika Słotwińska Szkoła Podstawowa w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi
10 Klaudia Kuliś Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej
11 Julia Noga Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej
12 Karolina Prusicka Szkoła Podstawowa w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi
13 Julia Domagała Szkoła Podstawowa w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi
14 Paulina Kisiel Szkoła Podstawowa w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi
15 Oliwia Wendel Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej
16 Jagoda Blicharska Szkoła Podstawowa w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi
17 Oliwia Gawior Szkoła Podstawowa w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi
18 Arkadiusz Kałka Szkoła Podstawowa w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi