15 lutego 2018

XIX Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza „I Ty możesz zostać poetą”

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza.

Konkurs  jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 lat życia.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane.

Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje: http://www.mdkkoszutka.pl/mdk_koszutka/Turniej_Jednego_Wiersza.html