15 lutego 2018

Olimpiada Bankowo-Finansowa

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach wraz z Narodowym Bankiem Polskim zaprasza do udziału w Olimpiadzie Bankowo-Finansowej.

Celem Olimpiady jest rozbudzenie w młodzieży zainteresowań z obszaru edukacji ekonomicznej, poszerzenie dostępu do informacji z zakresu „Świata pieniądza” poprzez wykorzystanie platformy e-learningowej stworzonej na potrzeby Olimpiady.

Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy etap odbędzie się drogą elektroniczną w każdej zgłoszonej szkole. Dla stu najlepszych uczniów przewidziane są warsztaty i konferencje przeprowadzone przez specjalistów w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, które pogłębią ich wiedzę w zakresie finansów. Drugi i trzeci etap odbędzie się jednego dnia w siedzibie organizatora, gdzie uczniowie napiszą kolejny test on-line, a następnie dziesięciu finalistów odpowie na pytania Jury Olimpiady.

Szczegółowe informacje: http://ekonomik-kielce.edu.pl/olimpiady-i-konkursy