28 lutego 2018

WAŻNE! WERYFIKACJA! Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek
z terenu województwa świętokrzyskiego,

w związku z sygnałami dotyczącymi arkuszy monitorowania zwracam się do Państwa z prośba o dokonanie weryfikacji ich wypełnienia (link do komunikatu z wykazem szkół/placówek).

W załącznikach znajdują się wykazy szkół/placówek podlegających monitorowaniu (szkoły, które wypełniły arkusze zaznaczone są kolorem żółtym).

W przypadku rozbieżności z zestawieniem proszę o przekazanie informacji drogą email na adres: jacek.staromlynski@kuratorium.kielce.pl.

W informacji, w przypadku braku potwierdzenia wypełnienia arkusza przez Państwa szkołę/placówkę, proszę podać: nr pozycji szkoły/placówki na wykazie KO, numer ankiety nadany przez SEO (6-cyfrowy, pierwsza strona zakończonego arkusza, część „Informacje”. Ułatwi to jej odszukanie i zweryfikowanie).

Ponadto szkoły, które figurują w SIO (i mimo braku naboru nie zostały zlikwidowane) też wypełniają odpowiedni arkusz monitorowania.

Proszę też o wypełnianie arkuszy zgodnie z wykazem szkół np. proszę nie wypełniać arkusza dla gimnazjum jeśli nie ma go na wykazie KO… lub arkusza 86 (oddziały przedszkolne) przez przedszkola, gimnazja, technika itd.

Punkty przedszkolne nie wypełniają żadnych arkuszy (punktów przedszkolnych nie ma w wykazach na stronie KO).

Dyrektorzy szkół oczekujący na dopisanie szkoły/placówki do swojego konta lub na login i hasło proszeni są o nadesłanie informacji o wypełnieniu arkusza/arkuszy, jak najszybciej po dokonaniu tego faktu.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik