14 marca 2018

Konkurs plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski – naszej Ojczyzny”

Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku i Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu zapraszają przedszkolaków do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jesteśmy dumni z Polski – naszej Ojczyzny”.

Konkurs odbywa się w ramach obchodów jubileuszowych, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego celem jest kształtowanie u dzieci uczuć i postaw patriotycznych, więzi z krajem ojczystym, szacunku do symboli narodowych, polskiej historii, tradycji i kultury, rozwijanie dziecięcej kreatywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkolnych w całym kraju.

Szczegółowe informacje: https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/edukacja/konkursy-historyczne/47254,Konkurs-plastyczny-Jestesmy-dumni-z-Polski-naszej-Ojczyzny-Elblag-zgloszenia-do-.html