14 lutego 2018

Konkurs plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski – naszej Ojczyzny”

Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku i Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu zapraszają przedszkolaków do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jesteśmy dumni z Polski – naszej Ojczyzny”.

Konkurs odbywa się w ramach obchodów jubileuszowych, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego celem jest kształtowanie u dzieci uczuć i postaw patriotycznych, więzi z krajem ojczystym, szacunku do symboli narodowych, polskiej historii, tradycji i kultury, rozwijanie dziecięcej kreatywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkolnych w całym kraju.

Patronem medialnym konkursu jest tygodnik „Gość Niedzielny”.

Szczegółowe informacje na stronie www.zs2elblag.pl