14 lutego 2018

Nieodpłatne szkolenie Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych

Akademia Myśli i Emocji s.j. zaprasza na ogólnopolskie nieodpłatne szkolenie Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych, które odbędzie się w Warszawie w okresie od marca do grudnia 2018.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, certyfikowanych terapeutów uzależnień i osób realizujących programy profilaktyczne uzależnień pracujących na terenie całej Polski. W projekcie mogą wziąć udział pedagodzy i psycholodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą, których działania ukierunkowane są na profilaktykę uzależnień.

Zapisy i informacje na www.amie.pl w zakładce UZALEŻNIENIA.

Informacje na temat projektu znajdują się również w ogłoszeniach Krajowego Biura ds.Przeciwdziałania Narkomanii www.narkomania.gov.pl .

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik