13 lutego 2018

Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”. Początek 22 lutego 2018 r. o godz. 10 w Audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych przy ul. Jagiellońskiej 109A w Kielcach.

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz wymiaru sprawiedliwości. Głównymi przedmiotami wystąpień będą organy sądowe PRL oraz obowiązujący w ustroju komunistycznym system prawny, a także charakterystyka istniejącego dorobku naukowego i wskazanie, czy też zweryfikowanie, dostępnych źródeł dotyczących instytucji wymiaru sprawiedliwości w kontekście tzw. zbrodni sądowych lat 1944–1989. Ważne znaczenie będzie też miało ukazanie zaangażowania organów państwa w eliminowanie organizacji niepodległościowych oraz prezentacja indywidualnych postaw sędziów, prokuratorów, adwokatów czy też przedstawicieli organów siłowych PRL, także w aspektach regionalnych.

W związku z dużą liczbą zgłoszeń konferencja podzielona została na sekcje, które będą obradować równolegle, w ramach następujących zagadnień:

 • Aspekty prawne funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w latach 1944–1989;
 • Działania komunistycznego aparatu represji wobec obywateli Polski i innych krajów demokracji ludowej;
 • Zbrodnie i represje komunistyczne. Studium przypadku.

Organizatorzy

 • IPN Delegatura w Kielcach, Wydział
 • Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Współorganizator

 • Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy

Przewodniczący konferencji dr

 • dr Dorota Koczwańska‐​Kalita, naczelnik kieleckiej delegatury IPN
 • prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz, WSEP i NM w Kielcach
 • dr Anatolij Drabowski, rektor Winnickiego Kooperatywnego Instytutu

Sekretarze konferencji

 • dr Dariusz Palacz, tel. 600361495, darek.​palacz@​wp.​pl
 • Marzena Grosicka, marzena.​grosicka@​ipn.​gov.​pl

Załączniki

Program konferencji 22 II 2018 r.
Data: 2018‐​02‐​13, rozmiar: 404 KB