13 lutego 2018

Spotkanie z dr. Piotrem Gontarczykiem „Wojciech Jaruzelski – karierowicz czy człowiek o rozdartym życiorysie?” z cyklu „Kłopoty z historią”

Spotkanie z dr. Piotrem Gontarczykiem „Wojciech Jaruzelski – karierowicz czy człowiek o rozdartym życiorysie?” z cyklu „Kłopoty z historią” w Przystanku Historia IPN – Kielce, 20 lutego 2018 r., godz. 17.00.

Czy spór o miejsce Wojciecha Jaruzelskiego w historii wciąż trwa, skoro niemal połowa uczestniczących w badaniach sondażowych dorosłych Polaków (47%) jest przekonana, że służył on Polsce dobrze? Dwie piąte badanych (41%) uznaje również decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego za krok uzasadniony, a jeden na trzech (35%) ocenia ją źle. Jak na ocenę działalności Jaruzelskiego wpływa brak szczegółowej wiedzy o wszystkich elementach jego życiorysu? Kolejne spotkanie z cyklu „Kłopoty z historią” odbędzie się 20 lutego 2018 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” i będzie poświęcone jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej historii przełomu XX i XXI w. Przedstawione zostaną istotne, a także nie do końca znane fragmenty biografii generała, w tym najważniejsze fakty z działalności Wojciecha Jaruzelskiego od początku jego kariery w Ludowym Wojsku Polskim i PZPR.