3 stycznia 2020

30. Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Rozpoczął się 30. Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego organizowany przez Polski Komitet Olimpijski. Inicjatywa od wielu lat cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Pozwala uczniom na rozwijanie swoich uzdolnień literackich, a także przybliża ideę olimpijską i zasady walki fair-play.

Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych będących uczniami szkół podstawowych (klas IV-VI i VII-VIII) z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Opowiadania należy dostarczyć do dnia 26 marca 2020 r. Opowiadania doręczone po tej dacie nie będą brały udziału w Konkursie. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 9 czerwca 2020 r.

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego: http://www.olimpijski.pl/pl/287,regulamin-konkursu-2014.html