7 lutego 2019

29. Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Rozpoczął się 29. Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego organizowany przez Polski Komitet Olimpijski. Inicjatywa od wielu lat cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Pozwala uczniom na rozwijanie swoich uzdolnień literackich, a także przybliża ideę olimpijską i zasady walki fair‐​play.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów IV–VI klas szkół podstawowych oraz VII i VIII klas szkół podstawowych, klas III gimnazjów.

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego: http://​www​.olimpijski​.pl/​p​l​/​2​8​7​,​r​e​g​u​l​a​m​i​n​-​k​o​n​k​u​r​s​u​-​2​0​1​4​.​h​tml