8 lutego 2018

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach – oferta na miesiąc luty 2018

WYSTAWY 

Głową w ścianę. Stefan Kisielewski–historia intelektualnego chuligana

Ekspozycja przedstawia serię zdjęć, dokumentów, fragmentów prac oraz biografię polityczną Stefana Kisielewskiego, polskiego prozaika, publicysty, kompozytora, krytyka muzycznego, posła na Sejm PRL II i III kadencji z ramienia Koła Poselskiego „Znak”, a także współzałożyciela i członka Unii Polityki Realnej. Zaprezentowane zostały cenne zbiory z czasów zaangażowania publicysty w przedwojenne pismo Jerzego Giedroycia „Bunt Młodych”, współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”, a także działalności poselskiej w okresie PRL oraz w odradzającym się ruchu konserwatywno-liberalnym. Ponadto wystawa w sposób szczególny przypomina o udziale Stefana Kisielewskiego w wydarzeniach z lat sześćdziesiątych, jego roli w „Liście 34” oraz wydarzeniach Marca 1968. Polityczna droga Kisielewskiego wzbogacona została fragmentami programu telewizyjnego „Alfabet Kisiela”. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Krakowie.

Wielki Głód na Ukrainie 1932–1933

Przed rewolucją bolszewicką ziemie ukraińskie były najważniejszym źródłem żywności w imperium rosyjskim. Realizowana od 1917 r. przez komunistów polityka, polegająca m.in. na drastycznych rekwizycjach płodów rolnych i żywności chłopom, doprowadziła do ruiny gospodarczej kraju. Obok wojny domowej i klęski suszy stało się to przyczyną wybuchu głodu na Ukrainie. Podczas Wielkiego Głodu zmarło co najmniej 3,5 mln osób. Głód z lat 1932–1933 nie nastąpił na skutek kataklizmu, lecz był konsekwencją decyzji Józefa Stalina i działań sowietów. Komuniści nigdy nie przyznali się do jego wywołania ani istnienia. Konsekwentnie odmawiano także przyjęcia pomocy z zagranicy. Wielki Głód był bezprecedensową zbrodnią totalitarnego systemu komunistycznego przeciwko narodowi ukraińskiemu, faktycznym ludobójstwem. Ekspozycja przybliżająca jedną z najbardziej okrutnych zbrodni popełnionych w XX wieku w Europie powstała w dużej mierze na podstawie dokumentacji archiwalnej odtajnionej przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Krakowie.

Wystawy prezentowane będą do 28 lutego w godzinach otwarcia Przystanku Historia.

 

SEANS HISTORYCZNY

7.02., godz. 17.00: projekcja filmu dokumentalnego „Z filmoteki bezpieki. Alkoholizm w PRL”. „Z filmoteki bezpieki” to cykl prezentujący materiały zrealizowane przez Służbę Bezpieczeństwa. Tematem filmu jest tym razem bimbrownictwo i nielegalny handel alkoholem, a ogólnie problem społeczny jakim w PRL był alkoholizm.

W ROCZNICĘ

14.02., godz. 13.00: w 76. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, zaprezentujemy sylwetki oficerów Obwodu ZWZ-AK w Sandomierzu, a dotyczące ich dokumenty i fotografie przekazane zostaną przez rodziny do Archiwum IPN.

KŁOPOTY Z HISTORIĄ

20.02., godz. 17.00:  spotkanie z dr. Piotrem Gontarczykiem „Wojciech Jaruzelski – karierowicz czy człowiek o rozdartym życiorysie?” poświęcone będzie jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej historii przełomu XX i XXI w.  Przedstawione zostaną istotne, a także nie do końca znane fragmenty biografii generała.

 

OFERTA DLA SZKÓŁ

 FERIE

20–23.02: warsztaty „Symbole Narodowe”, „Zwierzęta w służbie Ojczyzny” oraz gry planszowe dla grup do 30 osób–zajęcia bezpłatne! Rezerwacja i informacja: przystanek.kielce@ipn.gov.pl, tel. 696 826 381

 SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

27.02., godz. 14.00: szkolenie „Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877” dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych w cyklu „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”.

 MOJA NIEPODLEGŁA

1.03., godz. 12.00, 18.00: koncert „Moja Niepodległa” – muzyczna podróż przez blisko 250 lat nieprzerwanych polskich zmagań prowadzonych w imię odzyskania wolności i niepodległości Polski, Kieleckie Centrum Kultury, pl. Moniuszki 2B. O godz. 12.00 koncert dla zorganizowanych grup szkolnych. Bezpłatne zaproszenia na godz.18.00 do odbioru w KCK od 12.02.

 WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

22.02., godz. 10.00–17.00: konferencja naukowa „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109 A.