9 stycznia 2019

Ferie zimowe – informacje dla rodziców, telefon interwencyjny

Na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl na bieżąco publikowane są informacje o zatwierdzonych wypoczynkach, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości podczas wypoczynku informację można zgłosić właściwemu Kuratorowi Oświaty lub innym służbom: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Transportu Drogowego.

W okresie od 14 do 25 stycznia 2019 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach uruchamia telefon interwencyjny: 512 172 140, pod który można zgłaszać uwagi dotyczące nieprawidłowości podczas wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30. Natomiast od godziny 15.30 do 7.30 dnia następnego, oraz w soboty i niedziele całodobowo powiadomienia można zgłaszać do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Infolinia 987