16 lutego 2018

List Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznych ferii

Dyrektorzy szkół i placówek,
Nauczyciele i Wychowawcy,
Organizatorzy zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
Rodzice i Opiekunowie,
Uczniowie i Wychowankowie w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Niebawem rozpoczną się w naszym województwie ferie zimowe. Będą trwały od 12 do 23 lutego.

Z tej okazji życzę wszystkim sprzyjającej aury oraz bezpiecznego wypoczynku. Niech ten wspaniały czas umożliwi skorzystanie w pełni z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć.

Odpoczywając, pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie swoim i innych osób.

W związku z tym bardzo proszę wszystkich Państwa o dołożenie wszelkich starań i wysiłku w celu zapewnienia uczestnikom zimowego wypoczynku właściwej opieki oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenach i w obiektach, w których będzie organizowany wypoczynek.

Zachęcam Państwa do sprawdzania wiarygodności organizatorów wypoczynku Waszych dzieci.

  1. Wykaz zarejestrowanych form wypoczynku znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: www​.wypoczynek​.men​.gov​.pl
  2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wyjazdów dzieci i młodzieży na wypoczynek w 2018 r. na stronie internetowej Policji (www​.policja​.pl/​d​o​w​n​l​o​a​d​/​1​/​2​6​6​7​6​9​/​p​u​n​k​t​y​k​o​n​t​r​o​l​i​.​pdf) –  publikowany jest wykaz stałych punktów kontroli autokarów na terenie całego kraju.
  3. Funkcjonuje e‐​usługa pn. „Bezpieczny Autobus”, która pozwoli szybko i w łatwy sposób sprawdzić w Internecie informacje o autobusie lub autokarze, którym planowana jest podróż. Wystarczy podać numer rejestracyjny autobusu na stronie serwisu www​.bezpiecznyautobus​.gov​.pl .
  4. W czasie ferii działa także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Warto aby wszystkie dzieci w sytuacji, w której będą potrzebowały pomocy czy wsparcia pamiętały oraz korzystały z telefonu 800 12 12 12.
  5. Na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach znajdują się istotne informacje dotyczące organizacji wypoczynku zimowego: http://​kuratorium​.kielce​.pl/​2​5​8​1​5​/​z​g​l​a​s​z​a​n​i​e​-​w​y​p​o​c​z​y​n​k​u​-​d​z​i​e​c​i​-​i​-​m​l​o​d​z​i​e​z​y​-​o​r​g​a​n​i​z​o​w​a​n​e​g​o​-​w​-​c​z​a​s​i​e​-​f​e​r​i​i​-​z​i​m​o​w​y​c​h​-​2​0​18/

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty