6 lutego 2018

Informacja na temat szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017

Miło nam poinformować, że w dniu 2 lutego 2018 roku w gościnnych murach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września 2017 r. Organizatorem szkolenia było Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W naradzie wzięło udział 61 dyrektorów. Podczas spotkania poruszano zagadnienia z zakresu:

  • prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
  • ewaluacji wewnętrznej jako jednej z form nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Powyższą tematykę omówili koordynatorzy ds. „nowych dyrektorów” – starszy wizytator Wiesław Gruszka i starszy wizytator Beata Gawęcka-Ajchel.

W rozmowach kuluarowych nowo powołani dyrektorzy sygnalizowali nurtujące ich problemy i zgłaszali propozycje zagadnień, które będą poruszane podczas kolejnych szkoleń.