27 lutego 2018

PILNE! Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek
z terenu województwa świętokrzyskiego,

przypominam, że dobiegł końca termin wypełniania arkuszy monitorowania na platformie SEO (31 stycznia 2018).

Z przykrością informuję, że nie wszyscy dyrektorzy wypełnili arkusze monitorowania.

W związku z tym zobowiązuję Dyrektorów szkół i placówek o wypełnienie arkuszy do końca marca 2018 r.

W załącznikach znajduje się wykaz szkół podlegających monitorowaniu (szkoły, które wypełniły arkusze zaznaczone są kolorem żółtym).

Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych:

WYKAZ SZKÓŁ/PLACÓWEK (stan na 29.03.2018 r.):

Monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach:

WYKAZ SZKÓŁ/PLACÓWEK (wypełniło 100% szkół/placówek):

Powyższe wykazy służą też do weryfikacji danych dotyczacych monitorowania.W przypadku rozbieżności w zestawieniach, pytań lub wątpliwości proszę kierować pytania na adres email:

Po zweryfikowaniu zgłoszenia poprawki będą nanoszone. Ankiety wypenione w lutym będą weryfikowane po 16.02.2018 r.

Podstawowe wsparcie dla użytkowników platformy SEO:

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik