6 lutego 2018

Konkurs plastyczny „Poślizg z alkoholem” i „Młodzi ochraniający środowisko”

Zarząd Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” ogłasza konkurs plastyczny pod nazwą: „Poślizg z alkoholem” i „Młodzi ochraniający środowisko”.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Kielce, powiatu kieleckiego oraz województwa świętokrzyskiego.

Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń ze stosowania substancji psychoaktywnych, jak również ukształtowanie w nich pozytywnych postaw społecznych wobec ochrony środowiska i szerzącego się zła.

Prace należy wykonać dowolną techniką plastyczną i dostarczyć do tymczasowej siedziby Stowarzyszenia w terminie do 20 maja 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczanie nagród nastąpi w trakcie Rodzinnego Festynu Profilaktycznego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w parku miejskim w Kielcach 3 czerwca 2018 r.

Warunki konkursu:
1. W konkursie może brać udział każde dziecko w wieku od 7 do 16 lat.
2. Praca może być wykonana różnymi metodami plastycznymi
3. Regulamin ogranicza wielkość pracy do formatu A3.
4. Zgłoszenie do konkursu następuje przez doręczenie pracy do Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” w Kielcach ul. Jagiellońska 42a, 25-606 Kielce z dopiskiem Konkurs „Poślizg z alkoholem” i „Młodzi ochraniają środowisko”.
5. Wymagana jest zgodność pracy z tematem.
6. Sposób opisania pracy na tylnej stronie
Imię i nazwisko dziecka
Wiek
Imię i nazwisko opiekuna
Nazwa instytucji z adresem
Telefon kontaktowy
7. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych przez jury powołane przez organizatorów.
Dzieci w wieku 7-9 lat
Dzieci w wieku 10-12 lat
Dzieci w wieku 13-16 lat
8. Organizatorzy konkursu nie zwracają prac. Zastrzegają sobie możliwość dysponowania pracami.