6 lutego 2018

Konkurs plastyczny „Poślizg z alkoholem” i „Młodzi ochraniający środowisko”

Zarząd Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” ogłasza konkurs plastyczny pod nazwą „Poślizg z alkoholem” i „Młodzi ochraniający środowisko”.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Kielce, powiatu kieleckiego oraz województwa świętokrzyskiego.

Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń ze stosowania substancji psychoaktywnych, jak również ukształtowanie w nich pozytywnych postaw społecznych wobec ochrony środowiska  i szerzącego się zła.

Prace należy wykonać dowolną techniką plastyczną i dostarczyć do tymczasowej siedziby Stowarzyszenia w terminie najpóźniej do 20 maja 2018 roku.