5 lutego 2018

Spotkania Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego poświęcone zmianom zachodzącym w szkolnictwie zawodowym

W dniu 24.01.2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach odbyto się spotkanie w ramach Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, w którym udział wzięli: Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, Ewa Pietraszek i Małgorzata Zielińska-Perczak – wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz dyrektorzy kieleckich szkół zawodowych: Lucyna Gromiec – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, Małgorzata Banasik-Rusak – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, Iwona Kijewska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Władysław Zaucha – dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych, Dariusz Wójcik – dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Ryszard Mańko – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Tomasz Kozieł – dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych.

Wątkiem przewodnim spotkania były propozycje zmian, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w reformie szkolnictwa zawodowego. Poruszano tematy zawiązane z procedurami przeprowadzania egzaminów zawodowych, zasadami zatrudniania nauczycieli praktycznej nauki zawodu. W toku dyskusji wypracowano wnioski oraz zaproponowano wprowadzenie zmian w podstawach programowych umożliwiających kształcenie specjalistów potrzebnych na lokalnym rynku pracy.

W dniu 25.01.2018 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach z inicjatywy dyrektora szkoły – Małgorzaty Banasik-Rusak, która reprezentuje województwo świętokrzyskie w Radzie Dyrektorów przy Ministrze Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami branży gastronomicznej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, wizytatorzy – Ewa Pietraszek i Małgorzata Zielińska-Perczak. Podczas spotkania pracodawcy zaproponowali zmiany jakich oczekują w związku z reformą szkolnictwa zawodowego, są to między innymi: zwiększenie i uelastycznienie czasu potrzebnego na praktyczną naukę zawodu, dostosowanie treści programowych takich przedmiotów, jak chemia czy fizyka do potrzeb branży gastronomicznej, konieczność zmiany świadomości rodziców poprzez promocję szkolnictwa zawodowego i doradztwo zawodowe już od pierwszych klas szkoły podstawowej, prowadzenie różnych akcji promocyjnych mających na celu podniesienie prestiżu zawodów.

Opinie dyrektorów szkół oraz pracodawców zostaną przedstawione podczas kolejnego spotkania Rady Dyrektorów przy Ministrze Edukacji Narodowej.