2 lutego 2018

Spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej

1 lutego 2018 r. w Targach Kielce S.A. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego powołanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, w którym wzięła udział Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

W spotkaniu minister z dyrektorami szkół, nauczycielami i przedsiębiorcami uczestniczyli: senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Słoń, poseł Anna Zuba, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa, Wiceprezydent Kielc Andrzej Sygut, przedstawiciele organów prowadzących i związków zawodowych.

Podczas spotkania Minister Anna Zalewska wręczyła nominację do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych, która powstała przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty.

W skład Rady powołano:
przewodniczącego: Zbigniewa Wojciechowskiego – Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach zastępców przewodniczącego: Ewę Pietraszek oraz Małgorzatę Zielińską-Perczak – wizytatorów Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach
oraz członków Rady:

 • Małgorzatę Banasik-Rusak – Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach;
 • Czesława Golisa – Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 • Lucyną Gromiec – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach;
 • Beatę Jakubowska – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich;
 • Tomasza Kozieła – Dyrektora Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach;
 • Dominika Kraskę – Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach;
 • Dariusza Łuczaka – Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu;
 • Małgorzatę Urban – Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach;
 • Jacka Nowaka – Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach;
 • Lucynę Wojnowską – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju;
 • Małgorzatę Wojtasik – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie;
 • Sławomira Wójcika – Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku;
 • Jana Ungeheuera – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie.

Podczas spotkania Minister Anna Zalewska zaznaczyła, że jednym z priorytetów działań resortu jest promocja szkolnictwa branżowego oraz dobra organizacja doradztwa zawodowego. Działania podejmowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rzecz doradztwa zawodowego zaprezentowała Pani Ręnata Zaborek – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, koordynator ds.
doradztwa zawodowego.

Program spotkania poruszał tematykę współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi oraz rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie świętokrzyskim. Zebrani mieli możliwość wysłuchania wypowiedzi Pana Grzegorza Orawca – Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Pana Piotra Prędoty – Dyrektora Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Pana Dominika Kraski – Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach. Wiele ciekawych informacji na temat organizacji klas patronackich, wspierania szkół oraz prowadzenia kształcenia dualnego w technikach i szkołach branżowych przedstawili prelegenci: Pani Jolanta Jędrzejewska Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie, Pan Robert Pasiek kierownik hotelu Odyssey w Dąbrowie koło Kielc oraz Pan Marcin Perz Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach.

Spotkanie było połączone z prezentacją szkół gastronomicznych województwa świętokrzyskiego. Podczas przerwy wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkół oraz degustacji przystawek i deserów serwowanych przez placówki. Swoje umiejętności zaprezentowały szkoły:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju – dyrektor Andrzej Bilewski
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach – dyrektor Lucyna Gromiec
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach – dyrektor Małgorzata Banasik-Rusak
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie – dyrektor Marek Ledwoch
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie – dyrektor Piotr Dziuba
 • Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – dyrektor Zbigniew Ciupiński
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie – dyrektor Jan Ungeheuer
 • Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu – dyrektor Dariusz Łuczak.