1 lutego 2018

Podsumowanie konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”

30 stycznia br. w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące zorganizowany przez Ośrodek Wspierania Rozwoju Edukacji konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

Piąta już edycja tego ogólnopolskiego konkursu służy promocji dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. Przedmiotem konkursu było zaprezentowanie przez szkołę dobrych praktyk w zakresie współpracy z wybranymi pracodawcami. Jako „dobrą praktykę” należy rozumieć przedsięwzięcia, które zostały wdrożone do działalności szkoły, stanowiące praktyczne rozwiązania konkretnych problemów i przynoszące określone, pozytywne rezultaty. Poprzez zaprezentowanie dobrych praktyk szkół możliwe jest wskazanie, w jaki sposób edukacja może osiągać wysoką jakość i efektywność w zakresie kształcenia zawodowego.

Wśród laureatów konkursu znalazła się Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie – miejsce pierwsze w „obszarze zawodowym  – mechanicznym”. Serdecznie gratulujemy!