1 lutego 2018

Nowa podstawa programowa do szkół ponadpodstawowych

30 stycznia 2018 roku Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/​2020 w klasie pierwszej:

  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego;
  • pięcioletniego technikum;
  • dwuletniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.

Więcej informacji oraz treść rozporządzenia dostępne są na stronie men​.gov​.pl/ministerstwo/​informacje/​nowa-podstawa-​programowa-​dla-liceum-​technikum-​i-​branzowej-szkoly-​ii-​stopnia-​podpisana.html