31 stycznia 2018

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Załączniki

Zarządzenie nr 5 2018
Data: 2018-01-31, typ pliku: PDF, rozmiar: 0 B